Tính Năng Vi Sơn Đảo

23/06/2020

Vi Sơn Đảo là một nơi đầy thách thức và nguy hiểm. Các bạn cần phải lập 1 đội thật mạnh mới có thể thu phục Boss tại đây. Hãy tạo một nơi đẫm máu thứ 2 sau Phong Lăng Độ và Tống Kim tại một bản đồ mới đầy thách thức

 


 

Cách di chuyển: Đến đối thoại với Xa Phu - Thôn Làng chọn đi Vi Sơn Đảo

Yêu cầu: 1 Lệnh Bài Vi Sơn Đảo

+ Mua tại Kì Trân Các

+ Săn tại Bờ Bắc Phong Lăng Độ

+ Đổi 250 tích lũy tống kim tại Shop Tống Kim

+ Mua giá 25 vạn lượng trong Shop Ngân Lượng.

 

Đặc Tính Bản Đồ:

+ Không sử dụng được Thổ Địa Phù

+ Trạng thái ở Vi Sơn Đảo bắt buộc chiến đấu.

+ Thoát game sẽ về doanh trại Vi Sơn Đảo

+ Bị quái vật đánh trọng thương sẽ về doanh trại Vi Sơn Đảo

+ Bị người chơi khác đánh trọng thương sẽ về Ba Lăng Huyện

+ Vi Sơn Đảo không yêu cầu thời gian báo danh (tức là có thể vào bất cứ lúc nào)

+ Chỉ cho mở Thừa Tiên Mật Lễ Bao ở ngoài doanh trại.

 

Tiêu Diệt Quái Vi Sơn Đảo:

+ Vi Sơn Tiểu Quái:

* Nhận được 2060 kinh nghiệm gốc (Sử dụng tiên thảo lộ để được nhân đôi kinh nghiệm)

* Xác suất nhận được Huyền Tinh 1: Xác suất dựa vào may mắn của nhân vật (Tỉ lệ: 4% may mắn nhân vật = 1% may mắn ra Huyền Tinh).

+ Vi Sơn Đạo Tặc:

* Trang bị xanh rơi ra từ Boss: +50% Rate may mắn (không cộng dồn thêm may mắn trang bị), mang trang bị may mắn để tác dụng lên số dòng.

* Xác suất cao nhận được Mãnh Hoàng Kim Môn Phái

+ Tiêu diệt Người chơi khác nhận được 2 triệu kinh nghiệm (Giới hạn 20 triệu/ngày)

 

Boss Độc Cô Thiên Phong

Thời gian xuất hiện: 21h00 

Bản đồ xuất hiện: Vi Sơn Đảo

Phần thưởng khi tiêu diệt Boss:

+ Mãnh Hoàng Kim

+ Mãnh An Bang / Định Quốc

+ Mãnh Bôn Tiêu / Phiên Vũ

+ Võ Lâm Mật Tịch / Tẩy Tủy Kinh

+ Xác suất thấp nhận được trang bị An Bang

 

Nhiệm Vụ Anh Hùng

NPC Báo Danh: Quản Lý Vi Sơn Đảo

Bao gồm các loại nhiệm vụ sau:

+ Tiêu diệt số Vi Sơn Tiểu Quái theo số lượng NPC Quản Lý yêu cầu

+ Tiêu diệt số Vi Sơn Tiểu Quái theo ngũ hành NPC Quản Lý yêu cầu

+ Tiêu diệt Boss Vi Sơn Đạo Tặc

+ Tối đa 10 Nhiệm Vụ / ngày

Phần Thưởng

+ Hoàn thành nhiệm vụ được kinh nghiệm

+ Thêm xác suất nhận được vật phẩm:

 • * Thủy Tinh / Tinh Hồng Bảo Thạch
 • * Đồ phổ trang bị Hoàng Kim Môn Phái
 • * Hoàng kim tinh luyện thạch

 

Thăng Cấp Huyền Tinh

+ Cách thức: Đến gặp NPC Quản Lý Vi Sơn Đảo chọn Thăng Cấp Huyền Tinh

+ Công thức:

 • * 3 Huyền Tinh 1 = 1 Huyền Tinh 2
 • * 3 Huyền Tinh 2 = 1 Huyền Tinh 3
 • * 3 Huyền Tinh 3 = 1 Huyền Tinh 4
 • * 3 Huyền Tinh 4 = 1 Huyền Tinh 5
 • * 3 Huyền Tinh 5 = 1 Huyền Tinh 6
 • * 3 Huyền Tinh 6 = 1 Huyền Tinh 7
 • * 3 Huyền Tinh 7 = 1 Huyền Tinh 8
 • * 3 Huyền Tinh 8 = 1 Huyền Tinh 9
 • * 3 Huyền Tinh 9 = 1 Huyền Tinh 10

 

Thân,

Team VLTK

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.