Công Thức Chế Tạo Trang Bị

23/06/2020

Từ lâu,những Bảo Mã quý hiếm và uy lực đặc biệt của trang bị An Bang, Định Quốc, Hoàng Kim Môn Phái  đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của các trang bị xanh, trang bị Hoàng Kim... mang lại.
 


 

Phi Vân Thần Mã                         

NPC Quản Lý: NPC Bán Ngựa                                                                          

Công Thức: 100 Mảnh Phi Vân

 

Thần Thú Bôn Tiêu                                    

NPC Quản Lý: NPC Bán Ngựa

Công Thức: 100 Mãnh Bôn Tiêu

 

Trang bị Hoàng Kim An Bang

NPC Quản Lý: Thợ Rèn

Công Thức: 50 mảnh + An Bang Tinh Luyện Thạch

Lưu ý:

+ Tùy loại Mãnh An Bang cho ra trang bị An Bang tương ứng

+ An Bang Tinh Luyện Thạch tăng 2% xác suất khảm nạm, cộng dồn tối đa 10 viên cho 1 lần chế tạo (tương dương 20%)

+ Khảm nạm thất bại: Mất An Bang Tinh Luyện Thạch

 

 

Trang Bị Hoàng Kim Định Quốc 

NPC Quản Lý: Thợ Rèn

Công Thức: 50 mảnh + Định Quốc  Tinh Luyện Thạch

Lưu ý:

+ Tùy loại Mãnh Định Quốc cho ra trang bị Định Quốc tương ứng

+ Định Quốc Tinh Luyện Thạch tăng 2% xác suất khảm nạm, cộng dồn tối đa 10 viên cho 1 lần chế tạo (tương dương 20%)

+ Khảm nạm thất bại: Mất Định Quốc Tinh Luyện Thạch

 

 

Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

NPC Quản Lý: Thợ Rèn

Công Thức 1 (Chế tạo Hoàng Kim Môn Phái theo Đồ Phổ): 50 mảnh + Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái + Hoàng Kim Tinh Luyện Thạch

Công Thức 2 (Chế tạo Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên): 50 mảnh + Hoàng Kim Tinh Luyện Thạch

Lưu ý:

+ Mãnh Hoàng Kim Môn Phái: thu thập đủ 50 mãnh để chế tạo HKMP

+ Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái: quy định chính xác trang bị Hoàng Kim Môn Phái cần chế tạo. Cách thu thập: Nhiệm vụ Anh Hùng, Boss Độc Cô Thiên Phong

+ Hoàng Kim Tinh Luyện Thạch: hoàn thành nhiệm vụ Anh Hùng ở Vi Sơn Đảo có xác suất nhận được hoặc mua tại Kỳ Trân Các: 20 vàng

+ Xác suất khảm nạm: 5% xác suất khảm nạm khi sử dụng 1 Hoàng Kim Tinh Luyện Thạch (cộng dồn tối đa 10 viên)

+ Khảm nạm thất bại: Mất 1 Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái + Hoàng Kim Tinh Luyện Thạch bỏ vào

 

 

Phân Rã Trang Bị Hoàng Kim

NPC Quản Lý: Thợ Rèn

Cách Thức:

- Đến Thợ Rèn -> Chế Tạo Trang Bị Hoàng Kim -> Phân Rã Trang Bị Hoàng Kim

 

Trang bị An Bang / Định Quốc

- Công thức: Đặt vào 1 trang bị An Bang / Định Quốc + 1 viên Huyền Tinh

- Xác suất:

                  Huyền Tinh 5: Xác suất: 20%

                  Huyền tinh 6: Xác suất 50%

                  Huyền tinh 7: Xác suất 100%

 

Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

- Công thức: Đặt vào 1 trang bị HKMP + 1 viên Huyền Tinh

- Xác suất : 

                  Huyền Tinh 6: 20%

                  Huyền Tinh 7: 40%

                  Huyền Tinh 8: 60%

                  Huyền Tinh 9: 80%

                  Huyền Tinh 10: 100%

Lưu ý:

+ Phân rã thành công nhận được 50 Mãnh

+ Phân rã thất bại nhận lại 25 Mãnh.

 

    Team Võ Lâm Tình Kiếm    

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.