Boss Phong Lăng Độ

04/05/2020

Boss Phong Lăng Độ

 


 

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều muốn di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

May mắn thay, Bổn Trang được hay tin sẽ có các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc!

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia săn Boss Phong Lăng Độ !

 

Thời gian xuất hiện : 19h40

 

Địa điểm : Bờ bắc Phong Lăng Độ 150/173

 

Phần thưởng Boss

 

- Nhân vật ko bang hội sẽ nhận được :

+ 3 Mảnh Định Quốc

+ 2 triệu kinh nghiệm 

+ 500 vạn lượng.

 

- Nhân vật có bang hội sẽ nhận được vào quỹ bang hội :  Bang chủ rút tại NPC Quản Lý Phong Lăng Độ ở BLH 203/198

+ 500 vạn lượng

+ 1 mảnh An bang hoặc Định Quốc

+ 2 Mảnh Chiếu Dạ hoặc Xích Thố
+ 2 triệu kinh nghiệm cho toàn thành viên bang hội 

 

- Vật phẩm rơi ra từ boss : Khiêu chiến lệnh, Xá Lợi Kim Đơn, Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn Lễ Bao, Phúc Duyên Đại.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.