Boss Võ Lâm Tình Kiếm

03/04/2020

Boss Võ Lâm Tình Kiếm 

 

 

Thời gian xuất hiện: 21h30

 - Trường Ca Môn ( Map PK )

 


 Phần thưởng đặc biệt:

- 40 trang bị xanh cho người tiêu diệt Boss (+40% may mắn tác dụng vào giá trị, +10% may mắn tác dụng vào số dòng)

- Mảnh An Bang / Định Quốc / Mảnh HKMP / Mảnh Bôn Tiêu + ngân lượng cho Bang Hội tiêu diệt Boss ở Sa Mạc 1. Bang Chủ rút tại npc Quản Lý Boss 204/198 Ba Lăng Huyện

- Xác xuất nhận được Trang Bị Thiên Hoàng

- 6.000.000 điểm kinh nghiệm cho Bang Hội tiêu diệt Boss 3.000.000 điểm kinh nghiệm cho người chơi xung quanh vị trí Boss chết 1.000.000 điểm kinh nghiệm cho mọi nhân sĩ đang online

❗ Lưu ý: Nhân vật không có bang hội sẽ nhận 20.000.000 điểm kinh nghiệm và toàn bộ vật phẩm vào hành trang (Mất do đầy rương không đền bù)

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.