Boss Tiểu Hoàng Kim

03/04/2020

Thời gian xuất hiện: 0h00, 3h00, 6h00, 9h00, 12h00, 15h00, 18h00, 21h00

Địa điểm : Hoa Sơn, Chân Núi Trường Bạch, Phong Lăng Độ, Vi Sơn Đảo

Tọa độ: Ngẫu nhiên không thông báo tọa độ

 

Phần Thưởng:

- Trang bị xanh Rate May Mắn +50%

 

Boss Tiểu Hoàng Kim

1. Diệu Như

2. Trương Tông Chính

3. Liễu Thanh Thanh

4. Tiểu Linh Tử 

5.Thạch Hùng

6. Tà Độc Vân

7. Cổ Lâm Sát

8. Thanh Tú

9. Xà Tâm

 

Thân,

Team VLTK

 

Boss Tiểu Hoàng Kim

1. Diệu Như

2. Trương Tông Chính

3. Liễu Thanh Thanh

4. Tiểu Linh Tử 

5.Thạch Hùng

6. Tà Độc Vân

7. Cổ Lâm Sát

8. Thanh Tú

9. Xà Tâm

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.