Tính Năng Phong Lăng Độ

03/04/2020

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 90 trở lên và đến NPC Thuyền phu để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc...

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngNPC Liên Quan

 • Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).
 • Chức năng bổ sung: Di chuyển lên thuyền đi Phong Lăng Độ Bờ Bắc
 • Thời gian Sự Kiện: 0h00, 3h00, 6h00, 9h00, 12h00, 15h00, 19h00, 21h00
 • Thời gian báo danh: 5 phút
 • Thời gian đi thuyền: 10 phút

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngTham Gia Phong Lăng Độ

 • Phút thứ 5: bắt đầu chiến đấu với Thủy Tặc
 • Phút thứ 15: Kết thúc đi thuyền, di chuyển sang Phong Lăng Độ Bờ Bắc

Lưu ý:

 • Bản đồ Phong Lăng Độ không thể thổ địa phù, di chuyển về Mạn Bắc Thảo Nguyên để Thổ Địa Phù về thành
 • Bờ Bắc có thể gặp NPC Thuyền Phu để về Bờ Nam
 • Bến Thuyền 3 chi giành cho nhân vật không có bang hội.

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngPhần Thưởng

 • Quái Bờ Nam: 1500 kinh nghiệm, có xác suất rơi Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Quái Bờ Bắc: 2000 kinh nghiệm, có xác suất rơi Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Quái Thủy Tặc (trên thuyền): 5000 kinh nghiệm, 10% rơi Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn
 • Hoàn thành chuyến đi: 10.000.000 kinh nghiệm (19h00), 6.000.000 (các giờ con lại)

Thân,

Team VLTK

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.