Tính Năng Vượt Ải

03/04/2020

Hoạt động Vượt Ải bao gồm 18 ải, những tổ đội có khả năng vượt qua đều đem về những phần thưởng vô cùng giá trị


http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/3.pngThời Gian Diễn Ra

 • Báo danh vượt ải: 2 giờ một lần
 • Bào danh vào phút 50 của giờ lẻ: 1h50, 3h50, 5h50....23h50
 • Thời gian báo danh: 10 phút
 • Thời gian sự kiện: 30 phút

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/3.pngYêu Cầu

 • Đẳng Cấp 90 trở lên
 • Tổ Đội vượt ải cần có tối thiểu 6 thành viên
 • Mỗi thành viên phải có Lệnh Bài Vượt Ải trong Hành Trang
 •  ghép tại NPC Nhiếp Thí Trần hoặc mua ở Thần Bí Thương Nhân 1 vàng / 1 Lệnh Bài 

 • Đền gặp NPC Nhiếp Thí Trần để đăng ký
 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia 1 lần / 1 ngày

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/3.pngMô Tả Hoạt Động

 • Trong thời gian bắt đầu Vượt Ải, có tổng cộng 18 ải
 1. Quái Nhân Thường
 2. Quái Nhân Thường
 3. Quái Nhân Thường
 4. Quái Nhân Thường
 5. Quái Nhân Thường
 6. Quái Nhân Kim
 7. Quái Nhân Mộc
 8. Quái Nhân Thuỷ
 9. Quái Nhân Hoả
 10. Quái Nhân Thổ
 11. Quái Buff Bùa Giảm Kháng
 12. Quái Buff Giảm Tốc Độ
 13. Quái Buff Choáng
 14. Quái Hệ Kim Cao Cấp
 15. Quái Hệ Mộc - Thuỷ Cao Cấp
 16. Quái Hệ Hoả - Thổ Cao Cấp
 17. Quái Phản Dame
 18. Boss Nhiếp Thí Trần
 • Trong thời gian Vượt Ải nếu thành viên nào bị chết hoặc rớt mạng sẽ bị đưa ra ngoài

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.