Tính Năng Thăng Cấp- Hạ cấp Trang Bị Xanh

12/04/2020

NPC Quản Lý: Thợ Rèn

Lưu ý : Trang bị Đính hoặc Đang Tháo không thể nâng cấp được.

 

THĂNG CẤP TRANG BỊ

- Nguyên liệu: 1 Trang bị xanh + 1 Tử  Thủy Tinh

- Tác dụng: tăng cấp của món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ) và dòng chữ màu xanh của món đồ

- Tỉ lệ thành công được tính như sau:

Cấp 1 lên Cấp 2 : 90%

Cấp 2 lên Cấp 3 : 80% 

Cấp 3 lên Cấp 4 : 70%

Cấp 4 lên Cấp 5 : 60%

Cấp 5 lên Câp 6 : 50%

Cấp 6 lên Cấp 7 : 40%

Cấp 7 lên Cấp 8 : 30%

Cấp 8 lên Cấp 9 : 20%

Cấp 9 lên Cấp 10 : 10%

- Thất bại: Mất 1 Tử Thủy Tinh

 

TÍNH NĂNG HẠ CẤP

- Nguyên liệu: 1 Lục Thủy Tinh

- Tác dụng: hạ cấp của món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ) và dòng chữ màu xanh của món đồ

- Tỉ lệ thành công: 100%

 

Thân,

Team VLTK

 

 

 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.