Tác Dụng Của May Mắn

04/04/2020

 

MM tác dụng lên số dòng (Boss Xanh +4% may mắn)

http://hoiuctinhkiem.com/upload/mayman/anh1.png

 

May Mắn tác dụng lên Cấp Độ Option (Cấp Độ Trang Bị Từ 6-10 ) - Quái Thường:MM +15%, Boss Sát Thủ: MM +18%, Boss Xanh: MM +23%

http://hoiuctinhkiem.com/upload/mayman/anh2.png

 

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/mayman/anh3.png

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/mayman/anh4.png

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.