HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN NHÂN VẬT

03/04/2020

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN NHÂN VẬT

B1: Tạo 1 Tài Khoản Mới, có cùng số điện thoại đăng ký trùng với Tài Khoản Cũ muốn đổi tên Nhân Vật

B2: Dùng tài khoản mới tạo 1 nhân vật mới theo tên muốn đổi ( nhân vật phải cùng hệ, cùng giới tính )

B3: Để 5 KNB vào hành trang của Nhân Vật Mới

B4: Soạn tin nhắn theo cú pháp

Doiten_TàiKhoảnCũ_TàiKhoảnMới . GỬI 0844576680

Lưu Ý : Trường hợp id có 3 acc thì ghi rõ thêm tên nhân vật muốn đổi 

Sau khi đổi tên Võ Sư và bang Hội sẽ bị hủy.

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.