Tính Năng Sư Đồ - Sơ Cấp

03/04/2020

Trên bước đường bôn tẩu hiểm nguy giăng lối. Nếu cô hành độc bước, biết đến bao giờ có ngày tiến thân, vang danh đây đó ??!

Cao thủ anh hùng trong thiên hạ nhiều vô số kể. Nếu cơ duyên đưa lối, tìm được một vị để bái sư, đường tương há chẳng phải tươi sáng biết bao !!?

TÍNH NĂNG SƯ ĐỒ

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngVật Phẩm Quản Lý Tính Năng

Sư Đồ Thiếp:

 • Mua tại NPC Tạp Hóa giá 5000 lượng
 • Sư Phụ cần 100v lượng, sử dụng Sư Đồ Thiếp chọn " Ta muốn làm võ sư " để trở thành Võ Sư (Mỗi nhân vật chỉ tốn phí này duy nhất 1 lần)
 • Sư phụ & đệ tử dùng để sử dụng các tính năng 

Sư Đồ Lệnh:

 • Mua tại NPC Tạp Hóa giá 30 vạn lượng
 • Dùng cho Đệ Tử để Bái Sư

http://hoiuctinhkiem.com/upload/sudo/2.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngCách Thức Bái Sư

 • Đệ Tử đẳng cấp dưới 100
 • Đệ Tử mang theo Sư Đồ Lệnh trong hành trang
 • Sư Phụ tạo nhóm với người muốn nhận làm đệ tử
 • Sư Phụ chọn " Ta muốn nhận đệ tử "

* Mỗi người được nhận 1 đệ tử ( có thể dùng Sư Đồ Thiếp + 200 vạn lượng tăng thêm số lượng nhận được đệ tử, tối đa 3 đệ tử )

http://hoiuctinhkiem.com/upload/sudo/3.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngHỗ Trợ Đệ Tử

 • Sư phụ và đệ tử cùng lập 1 nhóm 2 người
 • Đệ tử nhận được 12 giờ nhân đôi kinh nghiệm khi sư phụ chọn " Hỗ trợ nhân đôi điểm kinh nghiệm "
 • Đệ tự có thể tự nhận nhân đôi kinh nghiệm trong 3 giờ mà không cần sư phụ xuất hiện
 • Dùng chung với Tiên Thảo Lộ để đạt được x4 điểm kinh nghiệm

* Lưu ý: Khi hết nhân đôi mới có thể tiếp tục nhận lại hỗ trợ 12 giờ nhân đôi sư đồ

http://hoiuctinhkiem.com/upload/sudo/7.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngTrục Xuất & Phản Sư Môn

 • Mỗi đệ tử có 1 mã số thông báo khi sư phụ chọn " Ta muốn trục xuất đệ tử "
 • Nhập mã số để trục xuất
 • Đệ tử cũng có quyền Phản Sư Môn để bái sư phụ mới

http://hoiuctinhkiem.com/upload/sudo/4.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngPhục Mệnh

Khi đệ tử đạt cấp 100 có thể phục mệnh để xuất sư

 • Sư phụ nhận được: 2 Thần Bí Đại Hồng Bao
 • Đệ tử nhận được: 1 Thần Bí Đại Hồng Bao

* Mở Thần Bí Đại Hồng Bao may mắn nhận được: Nữ Nhi Hồng, Tiên Thảo Lộ, Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh, Phi Phong, Xá Lợi Kim Đơn, trang bị Hoàng Kim Thiên Hoàng ( xác suất cực thấp )

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngHủy Võ Sư 

Yêu cầu đẳng cấp 90 - 99 (đẳng cấp võ sư trước update, nay không đủ điều kiện nhận đệ tử)

- Danh sách đệ tử phải trống : không còn bất kì đệ tử nào

- Tác dụng: sau khi hủy võ sư có thể bái Võ Sư Sơ Cấp làm sư phụ để nhận được nhân đôi kinh nghiệm

Lưu ý: Trường hợp không muốn hủy võ sư có thể luyện lên cấp 100 để có thể nhận đệ tử

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.