Tính Năng Hoa Đăng

03/04/2020

HƯỚNG DẪN THAM GIA HOẠT ĐỘNG HOA ĐĂNG


http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/1.pngThời Gian & Địa Điểm

Vị trí xuất hiện: Ba Lăng Huyện, Giang Tân Thôn

Thời gian:

 • 11h30, 11h40, 11h50
 • 18h30, 18h40, 18h50

http://hoiuctinhkiem.com/upload/hoadang/1.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/1.pngTham Gia

 • Bắt đầu mỗi đợt Hoa Đăng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở xung quanh 2 bản đồ thôn trấn Ba Lăng Huyện và Giang Tân Thôn
 • Cứ cách 10 phút Hoa Đăng sẽ xuất hiện 1 lần
 • Đối thoại với 1 Hoa Đăng sẽ xuất hiện 1 câu hỏi và các câu trả lời tương ứng dưới dạng trắc nghiệm
 • Chọn 1 câu trả lời trong số các câu đó
 • Trả lời đúng sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 1 câu hỏi và các câu trả lời
 • Nếu trả lời đúng nữa sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 1 câu hỏi và các câu trả lời
 • Nếu trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng, đồng thời Hoa Đăng sẽ biến mất
 • Trả lời sai 1 câu hỏi bất kỳ thì Hoa Đăng sẽ biến mất.

http://hoiuctinhkiem.com/upload/hoadang/2.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/1.pngPhần Thưởng

 • Nếu trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng: 250.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn). Tối đa nhận được 20 lần / ngày
 • Xác suất nhận được: Phúc Duyên, Tiên Thảo Lộ, Nữ Nhi Hồng, Xá Lợi Kim Đơn, Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch.
 • Nhân vật dưới cấp 90 không giới hạn số lần nhận kinh nghiệm trong ngày.

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.