Nhiệm vụ Hoàng Kim

03/04/2020

" Các món kỳ trân dị bảo, bảo vật thiên hạ đang nằm rải rác khắp nơi trong chốn giang hồ, liệu đại hiệp có đủ tài trí để cùng tranh đoạt ?!! Nếu sở hữu trong tay vài món, giấc mộng bá chủ võ lâm há có thể vuột khỏi tầm tay !!!? "

♦ NHIỆM VỤ HOÀNG KIM

 

Bước 1: Đến Ba Lăng Huyện (200/195) nhận Nhiệm vụ Long Ngũ

Bước 2:Tiêu diệt Nhím ở Ba Lăng Huyện (223/213, 219, 182, 178/207) xác suất 50%. Quay về gặp Long Ngũ phục mệnh.

Bước 3: Đến Dược Điếm Biện Kinh mua 1 bình Ngũ Hoa Tán mang về cho Long Ngũ.

Bước 4: Ra ngoài tiêu diệt 200 con quái rồi quay về Long Ngũ phục mệnh. Phần thưởng 62.500 kinh nghiệm

Bước 5: Đến Biện Kinh  ( 212/197 ) gặp Lý Mặc Sầu

Bước 6: Ra ngoài Biện Kinh 232/219 tiêu diệt Lý Mạc Sầu giả. Sau khi đánh bại, quay về gặp Lý Mạc Sầu

Bước 7: Đến Phượng Tường tìm Ngạo Vân Tông Nhận 3 Nhiệm vụ Chính Tuyến , Trung Lập,Tà Phái.

 

♦ NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN

 

Bước 1: Đến Hoa Sơn tiêu diệt 100 con Nhím và đánh bại Nhím Chúa ( 325/219 ). Sau đó quay về gặp Ngạo Vân Tông.

Bước 2: Đến Tương Dương gặp Ăn Mày ( 186/204) cho hắn 5 vạn lượng rồi quay về gặp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Hoàn thành nhiệm vụ nhận 500.000 exp + 1 Trang Bị Kim Phong ngẫu nhiên (Áo / Giày / Nón) - Trang bị Khóa

 

♦ NHIỆM VỤ TRUNG LẬP

 

Bước 1: Đến Tương Dương tìm Phó Nam Bang ( 192/201)

Bước 2: Nhận nhiệm vụ đi Lâm Du Quan tiêu diệt Ninh Tướng Quân ( 226/221 ). Sau đó quay về gặp Phó Nam Bang

Bước 3: Đến Ba Lăng Huyện tìm Liễu Nam Vân ( 189/198) nhận nhiệm vụ tới Kê Quán Động tiêu diệt Lư Thiên Tượng (209/185) sau đó về gặp Liễu Nam Vân phục mệnh.

Bước 4: Lên Hoa Sơn đánh bại Nhím Chúa ( 325/219) ( sác xuất 30%) để tìm một viên Huyền Tinh Tinh Khiết giao cho Phó Nam Bang

Bước 5: Hoàn thành nhiệm vụ, quay về găp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Nhận được 500.000 kinh nghiệm và 1 Trang bị Kim Phong ngẫu nhiên (Bao Tay / Thắt Lưng / Ngọc Bội) - Trang bị Khóa

 

♦ NHIỆM VỤ TÀ PHÁI

 

Bước 1: Đến Ba Lăng Huyện tìm Vân Nhi (201/195) nhận nhiệm vụ tìm bảo vật Kim Phật

Bước 2: Đến Phượng Tường gặp Thái Công công (204/191) nhận nhiệm vụ lên Phục Ngưu Sơn Đông (226/205) tiêu diệt Tiểu Kỳ Nhi, sau đó quay về gặp Thái Công Công phục mệnh.

Bước 3: Quay về gặp Vân Nhi  báo tin Kim Phật đã an toàn.

Bước 4: Đến Phượng Tường tìm Ngạo Vân Tông nhận nhiệm vụ tiêu diệt Hạ Hầu Phục ( 150/162) ở Chân núi Trường Bạch.

Bước 5: Đến Biện Kinh gặp Tiêu Sư (201/194), ông ta bắt bạn phải tìm 5 tấm Sát Thủ Lệnh ngũ hành ( Kim – Mộc- Thủy – Hỏa – Thổ), sau khi giao đủ, quay về gặp Ngạo Vân Tông.

Hoàn thành nhiệm vụ: 500.000 kinh nghiệm + 1 Trang bị Kim Phong ngẫu nhiên (Dây Chuyền / Nhẫn Trên / Nhẫn Dưới) - Trang bị Khóa + Tẩy Tủy Kỹ Năng Miễn Phí (Trực tiếp khi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ) 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.