Nhiệm Vụ Boss Sát Thủ

03/04/2020

HƯỚNG DẪN LÀM NHIỆM VỤ BOSS SÁT THỦ

Khắp mê cung sơn động, khắp hang cùng ngõ tận thời gian gần đây thường xuất hiện bóng dáng ác ma mà giang hồ thường gọi là Boss Sát Thủ

Chúng tàn bạo, độc ác và luôn lấy việc giết người làm niềm vui thú

Nếu là người đứng nơi trời đất đỉnh đỉnh đại danh. Hãy ra tay tương trợ, tiêu diệt bọn ma đầu

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.png Giới Thiệu

 • Boss Sát Thủ được chia thành 8 cấp, tương ứng với các mốc level 20,30 ...90
 • Boss Sát Thủ phân bổ khắp các bản đồ luyện công
 • Có thể hoàn thành tối đa 8 nhiệm vụ 1 ngày

http://hoiuctinhkiem.com/upload/nvdt/dt13.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.png Tham Gia

 • Tìm NPC Nhiếp Thí Trần ở các thành thị
 • Nhận nhiệm vụ tương ứng theo đẳng cấp của bản thân
 • Nhiếp Thí Trần sẽ báo cho bạn tọa độ và tên của Boss Sát Thủ
 • Đi đến tọa độ như trên và tiêu diệt Boss ( có thể giết cùng tổ đội )
 • Tiêu diệt Boss, nhiệm vụ tự động hoàn thành

♦ Lưu ý: Người chơi không nhận nhiệm vụ cùng loại Boss, sẽ không nhận được phần thưởng, di chuyển nhanh đến Boss tốn 2 Vạn lượng

http://hoiuctinhkiem.com/upload/nvdt/dt10.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.png Phí Tham Gia

 • Level 20: 1000 lượng
 • Level 30: 2000 lượng
 • Level 40: 3000 lượng
 • Level 50: 4000 lượng
 • Level 60: 5000 lượng
 • Level 70: 6500 lượng
 • Level 80: 8000 lượng
 • Level 90: 1 vạn lượng

* Muốn hủy nhiệm vụ cần tốn 2 vạn lượng

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.png Đạo Cụ

Lệnh Bài Sát Thủ: nhận được khi tiêu diệt Boss Sát Thủ

Sát Thủ Giản: Hợp thành từ 5 Sát Thủ Lệnh khác ngũ hành + 2000 lượng, dùng để tham gia Vượt Ải

Lệnh Bài Vượt Ải: Hợp thành từ 5 Sát Thủ Giản khác ngũ hành + 5000 lượng

http://hoiuctinhkiem.com/upload/nvdt/dt11.png

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.