Hướng Dẫn Đến Map Luyện Công

03/04/2020

HƯỚNG DẪN MAP LUYỆN CÔNG

Để thuận tiện trong việc di chuyển và tìm lấy cho mình một nơi luyện công lý tưởng nhất

Quý nhân sĩ vui lòng tham khảo thêm:

→ Được hỗ trợ xa phu thẳng đến map luyện công

 

THÔN HUYỆN:

♦ Xa phu Ba Lăng Huyện:

 • Nam Nhạc Trấn - 1x
 • Vũ Lăng Sơn - 2x
 • Miêu Lĩnh - 3x

♦ Xa phu Giang Tân Thôn:

 • Thanh Thành Sơn - 1x
 • Bạch Vân Động - 2x
 • Phục Lưu Động - 3x

♦ Xa phu Chu Tiên Trấn:

 • Nội Thất Động - 1x
 • Thất Sát Động - 2x
 • Thục Cương Sơn - 3x
 •  

THÀNH THỊ:

♦ Biện Kinh xa phu

 • Phục Ngưu Sơn Tây 4x
 • Thiếp Tháp tầng 1 5x
 • Thiết Tháp Tầng 2 6x
 • Lâm Du Quan 7x
 • Chân Núi Trường Bạch 8x
 • Tiến Cúc Động 9x
 • Sa Mạc Địa Biểu 9x
 • Sa Mạc 3 9x

♦ Tương Dương xa phu

 • Phục Ngưu Sơn Đông 4x
 • Kê Quán Động 5x
 • Thiên Tầm Động 6x
 • Nha Môn Mật Đạo 7x
 • Dương Trung Động 8x
 • Cán Viên Động 9x
 • Sa Mạc Địa Biểu 9x
 • Sa Mạc 2

♦ Phượng Tường xa phu

 • Kiếm Các Tây Bắc 4x
 • Kim Quang Động 5x
 • Kinh Hoàng Động 6x
 • Tỏa Vân Động 7x
 • Cổ Dương Động 8x
 • Sa Mạc Địa Biểu 9x
 • Sa Mạc 1 9x

Hy vọng quý nhân sĩ sẽ tìm được cho mình một lối đi đúng đắng và vượt lên trên tất cả, đứng top Sever

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.