Nhiệm vụ Tân Thủ Thôn

03/04/2020

♦ NHIỆM VỤ TÂN THỦ CHU TIÊN TRẤN

 

Bước 1: Đến Chu Tiên Trấn gặp Lưu Quí ( 209/197 ) Nhận Nhiệm Vụ đi tìm 10 lục đậu

Bước 2: Đến Thục Cương Sơn ( 220/186) thu hoạch 10 Lục Đậu, mang về giao cho Lưu Quí.

Nhận được 3 điểm danh vọng.

Bước 3 : Đối thoại với Lưu Quí, nhận nhiệm vụ vận chuyển Lục Đậu cho Lạc Thi. Hắn ta đang ở Nội Thất Động (196/196). Sau khi giao, trở về gặp Lưu Quí để phục mệnh.

Nhận Được 5 điểm Danh vọng.

 

NHIỆM VỤ TÂN THỦ BA LĂNG HUYỆN

 

Nhiệm vụ thứ nhất: Đến Ba Lăng Huyện (196/199) Tam Nương nhận nhiệm vụ mang bạc đến Nam Nhạc Trấn ( 204/198) để trả cho Thạch Bảo, sau đó quay về Gặp Tam Nương

Nhận được 3 điểm Danh Vọng

Nhiệm vụ thứ hai: Đến Ba Lăng Huyện gặp Trương Cảnh (204/201) nhận nhiệm vụ lên Vũ Lăng Sơn ( 179/166) hái 20 cây Tam Thảo

Nhận được 7 điểm danh vọng

 

♦ NHIỆM VỤ TÂN THỦ GIANG TÂN THÔN

 

Bước 1: Đến Giang Tân Thôn ( 439/385) gặp Cơ Di Đóa nhận nhiệm vu giúp người Bán Dưa Hấu.

Bước 2: Đến Thanh Thành Sơn (314/265) tìm Người Bán Dưa Hấu, sau đó giúp ông ta tiêu diệt 15 con Kền Kền, ông ta sẽ tặng bạn 1 trái Dưa Hấu

Bước 3: Mang Dưa Hấu về cho Cơ Di Đóa, nhận được 3 điểm danh vọng.

Bước 4: Đến Giang Tân Thôn (437/384) gặp Vương Đức Phúc nhận nhiệm vụ qua Bạch Vân Động (232/205) tiêu điệt 10 con Sát Phá Lang, sau đó quay về gặp Vương Đức Phúc phục mệnh.

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.